Wat is PFA

Perfluoroalkoxyalkanen of PFA zijn fluorpolymeren . Het zijn copolymeren van tetrafluorethyleen (CF) en perfluorethers (CFORf, waarbij Rf een geperfluoreerde groep is zoals trifluormethyl (CF)). In termen van hun eigenschappen zijn deze polymeren vergelijkbaar met polytetrafluorethyleen (PTFE). Het grote verschil is dat de alkoxysubstituenten het mogelijk maken dat het polymeer in de smelt wordt verwerkt. Op moleculair niveau heeft PFA een kleinere ketenlengte en een hogere ketenverstrengeling dan andere fluorpolymeren. Het bevat ook een zuurstofatoom aan de takken. Dit resulteert in een materiaal dat meer doorschijnend is en verbeterde stroming, kruipweerstand en thermische stabiliteit heeft die dichtbij of groter is dan PTFE. Evenzo worden bevoordeelde verwerkingseigenschappen gevonden in gefluoreerd ethyleenpropyleen (FEP), het copolymeer van tetrafluorethyleen en hexafluorpropeen .