Concentriciteit van geëxtrudeerde fijne poeder PTFE hars

Slechte concentriciteit is een belangrijke oorzaak van schroot bij het uitvoeren van pasteuzextrusie van fijne poeder-PTFE-harsen in cilindrische vormen. Pogingen om consistent goede concentriciteit te bereiken, moeten beginnen bij het ontvangen van elke nieuwe lading hars. Hoe het materiaal werd behandeld vóór verzending, tijdens verzending en na ontvangst, kan uiteindelijk invloed hebben op hoe de hars extrudeert, inclusief de concentriciteit van de hars tijdens extrusie.

Hoewel de extrusieprocessor geen controle heeft over wat er met de hars gebeurt voorafgaand aan de ontvangst, zijn er evaluaties die kunnen worden uitgevoerd na ontvangst van materiaal dat aanwijzingen geeft over hoe goed de hars gaat extruderen. Het vochtgehalte van de hars moet bijvoorbeeld worden gekwantificeerd VOORDAT elke vermenging met extrusiesmeermiddel wordt gedaan. Hars met een hoog vochtgehalte kan hogere extrusiedrukken of sterk variabele extrusiedrukken produceren. De variaties in extrusiedruk kunnen de mechanische uitlijning van de doorn en pen beïnvloeden en deze in feite uit het midden drukken, hetgeen resulteert in een slechte concentriciteit van het geëxtrudeerde product.

Andere inspectietesten voor binnenkomende ontvangst kunnen zelfs nog meer gegevens verschaffen over hoe de hars zal presteren tijdens extrusie.